Artykul dnia:
Wymiana klocków hamulcowych kół przednich

Kolejność postępowania jest następująca: poluzować śruby kół przednich, podnieść samochód (rys. 5.8), wyjąć zawleczki z prowadników, — stosując niewielki nacisk na korpus „w kierunku sprężyn” wysunąć prowadniki zacisku (rys.5.9), wyjąć zacisk (rys. 5.10), wymontować klocki hamulca (rys. 5.11), — zamontować nowe klocki, zwrócić uwagę, czy powierzchnie prowadników, tarcz oraz zacisku są czyste, — zamontować prowadniki […]

DevURL

Rozrusznik i inne silniki elektryczne

Sierpień 16th, 2016

Rozrusznik jest silnikiem elektrycznym, w którym doprowadzona energia elektryczna zostaje zamieniona na energię mechaniczną. Zadaniem rozrusznika jest doprowadzenie wału korbowego silnika do takiej prędkości obrotowej, aby nastąpił rozruch silnika. Rozrusznik umieszczony jest obok obudoWy sprzęgła, w pobliżu koła zamachowego walu korbowego. Obok igły magnetycznej 1 kompasu ustawiona jest sztabka żelazna 2 z uzwojeniem 3. Po doprowadzeniu do uzwojenia prądu z baterii 4 sztabka staje się elektromagnesem. Strumień magnetyczny tego elektromagnesu działa na magnes igły 1, powodując jej wychylenie. Gdyby można było szybko zmieniać biegunowość elektromagnesu 2, to igła magnetyczna obracałaby się dookoła swojej osi.

To szybkie zmienianie biegunów elektromagnesu w rozruszniku następuje dzięki płytkom 1 i 2 (rys. 98) połączonym z końcami uzwojenia sztabki 5 i wirującym razem z nią. W rozruszniku samochodowym sztabka 5, zwana wirnikiem, zamiast dwóch ma kilkanaście biegunów uzwojenie wirnika są wykonane z bardzo grubych przewodów, ponieważ rozrusznik pobiera bardzo dużo energii elektrycznej (około 300 amperów). Budowę rozrusznika wyjaśnia rysunek 99. Na osi wirnika umocowane jest małe koło zębate, które w czasie działania rozrusznika zazębia się i napędza duże koło zębate, przymocowane do koła zamachowego wału korbowego. W czasie normalnej pracy silnika samochodowego koło zębate rozrusznika jest odsunięte i nie zazębia się z kołem wału korbowego. Przesuwanie koła zębatego na osi wirnika oraz włączanie prądu do rozrusznika wykonujeelektromagnes włączający, umocowany w oddzielnej tulei na rozruszniku.

Działanie pozostałych silników elektrycznych w samochodzie: silnika wycieraczki szyb, silnika dmuchawy itp. opiera się na tej samej zasadzie co działanie rozrusznika.

Sierpień 16th, 2016

Akumulator można doładowywać tylko prądem stalym. W tym celu w prądnicy prądu zmiennego (alternatorze) umieszczony jest prostownik. Na przewodach wyprowadzonych z alternatora otrzymuje się wtedy prąd stały. Niektóre samochody mają prądnice wytwarzające bezpośrednio prąd stały. Zasada działania prądnicy prądu głalego jest podobna do działania prądnicy prądu zmiennego. przedstawionej na rysunku 94. Różnica polega na sposobie odprowadzenia prądu na szczotki. Budowę prądnicy prądu stałego przedstawiono na rysunku 95. Końcówki uzwojenia 2 sztabki wirującej 1 przylutowane są odpowiednio do dwóch półokrągłych płytek 3 i 4. W czasie wirowania sztabki płytki 3 i 4 podsuwają się na przemian pod szczotki 5 i 6. W wyniku tego szczotki otrzymują zawsze prąd płynący z tego samego kierunku — prąd stały.

W samochodowej prądnicy prądu stałego twornik (wirująca sztabka z rysunku 93) ma kilka biegunów i kilka uzwojeń (rys. 96). Stojan stanowiący jednocześnie kadłub prądnicy ma kształt walca i jest wykonany ze stali. Z obu stron jest on zamknięty pokrywami, w których umieszczone są łożyska toczne twornika. Twornik w kształcie walca składa się z wirnika, uzwojenia i komutatora. Komutator jest to walec złożony z kilkunastu płytek miedzianych odizolowanych od siebie płytkami z miki. O komutator opierają się dwie lub cztery szczotki. Na końcu osi twornika osadzone jest koło pasowe. Prądnica jest mocowana z boku silnika i napędzana od silnika za pomocą paska klinowego.

Silnik samochodu pracuje z różnymi prędkościami. Ponieważ prądnica napędzana jest paskiem klinowym od wału korbowego silnika, jej prędkość zmienia się. Zmiany prędkości obrotowej prądnicy powodują zmiany napięcia prądu, który ona wytwarza. Aby tym zmianom zapobiec, prądnica jest połączona ze specjalnym automatycznie działającym regulatorem napięcia.W regulatorze mieści się zwykle drugie urządzenie — wyłącznik samoczynny.Regulator napięcia włącza lub wyłącza dodatkowe opory, dzięki czemu otrzymuje się zawsze prawie jednakowe napięcie prądu, niezależnie od prędkości obrotowej twornika prądnicy.

Wyłącznik samoczynny to elektromagnetycznie sterowany przekaźnik, który łączy prądnicę z akumulatorem w momencie, gdy prądnica wytwarza napięcie wystarczające do ładowania akumulatora. Natomiast gdy prądnica nie pracuje lub wytwarza zbyt słaby prąd, wyłącznik samoczynny przerywa połączenie akumulatora z prądnicą. Regulator napięcia i wyłącznik samoczynny umieszczone są w specjalnej, skrzynkowej obudowie. Podczas jazdy samochodu z prędkością powyżej 25 km/h prądnica wytwarza prąd dla odbiorników prądu, a oprócz tego ładuje akumulator.

Przeczytaj też:
Ustawienie rozrządu silnika VW — Diesel 1,5 dm3

Silnik wysokoprężny, np. silnik VW Diesel, jest jednostką znacznie bardziej skomplikowaną od silnika gaźnikowego. Od obsługującego takie silniki wymaga się dobrej znajomości ich konstrukcji oraz konstrukcji ich osprzętu. Do obsługi i napraw są niezbędne liczne specjalne narzędzia. Poważniejsze zabiegi obsługowe i naprawcze silnika VW Diesel powinny wiec bezwzględnie być wykonywane w stacji obsługi — najlepiej […]

Budowa samochodowego silnika czterocylindrowego

Budowę samochodowego silnika czterocylindrowego wyjaśnia rysunek 17. Cztery cylindry 1 są zamknięte od góry głowicą 2. Między ściankami cylindrów a kadłubem silnika przepływa woda chłodząca 3. Przepływa ona. również kanałami 4 w głowicy silnika, w której są umieszczone zawory 5. Tłoki 6 są połączone z korbowodami 7. Dolne łożyska korbowodowe 8 obejmują korby wału korbowego […]

Sprzęgło

Budowę mechanizmu sprzęgła wraz ze sterowaniem, stosowaną w silnikach VW 0,9 i 1 ,1 dm3, przedstawiono na rysunkach 4.1 a. W czasie eksploatacji pojazdu należy okresowo przeprowadzać regulację ruchu jałowego pedału sprzęgła, która jest jedyną czynnością obsługowa układu sprzęgłowego. Luz pedału sprzęgła wynosi 1 5 mm dla wszystkich omawianych tu typów sprzęgieł. W samochodzie VW […]

DevURL
Polecamy rowniez:
Wyproboj oferte William Hill bonus mi przypadla do gustu
Waukegan Party Bus Rental